Wykonywanie zawodu tłumacza symultanicznego jest wyzwaniem. Wymaga bowiem nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego i kontekstu kulturowego, ale również imponującej podzielności uwagi, umiejętności pracy pod presją czasu i stresu, a także dobrej dykcji. Tłumaczenia symultaniczne mogą przeprowadzać jedynie osoby spełniające powyższe kryteria. Praca ta jest niezwykle trudna, ale za to bardzo wartościowa. Jakie są korzyści tłumaczeń symultanicznych?

Czym są tłumaczenia symultaniczne

Najprościej ujmując, są to przekłady z języka obcego dokonywane w tzw. czasie rzeczywistym. Oznacza to, że tłumaczenie odbywa się w tym samym momencie, w którym trwa przemowa (równolegle z nią). Jest zatem prowadzone „na bieżąco”. Zadaniem tłumacza symultanicznego, inaczej określanego również synchronicznym, jest słuchanie mówcy i jednocześnie przekładanie jego słów dla uczestników spotkania na inny język dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

Tłumacz znajduje się w dźwiękoszczelnej kabinie i mówi do mikrofonu. Przekazywana treść odbierana jest przez słuchaczy, którzy używają słuchawek. Najczęściej tego typu praca wykonywana jest na zmianę. W związku z bardzo wymagającymi warunkami oraz dużym obciążeniem psychicznym osoby dokonujące przekładów symultanicznych zazwyczaj nie robią tego dłużej niż 15-30 minut naraz.

Osoba dokonująca przekładu symultanicznego musi wykazać się podzielnością uwagi. Nie zna ona tekstu przemowy, jej zadaniem jest nie tylko dobieranie słów do translacji stanowiących odpowiednik w innym języku, ale przede wszystkim stosowanie leksemów odpowiadających konkretnemu kontekstowi, by zachować sens wypowiedzi.

Tłumaczenie symultaniczne – korzyści

Zdecydowanie największą korzyścią tłumaczenia symultanicznego jest umożliwienie komfortowego i przede wszystkim zrozumiałego uczestnictwa w konferencji naukowej, wykładzie, spotkaniu biznesowym itp. ludziom pochodzącym z różnych części świata. Translacja symultaniczna nie zakłóca przebiegu wystąpienia. Tłumacze umieszczeni są w kabinach znajdujących się poza salą, w której znajdują się uczestnicy, nie tworzą tłoku, nie hałasują. Odbiorcy przekładu mają słuchawki i słyszą tylko głos tłumacza przekazującego treść w ich języku, co jest bardzo wygodne i sprzyja skupieniu.

Dzięki tłumaczeniu w czasie rzeczywistym mówca nie musi robić przerw, jak ma to miejsce w przekładzie konsekutywnym. Ten rodzaj translacji jest zatem szybki, nie przyczynia się do spowalniania przebiegu wydarzenia, a nawet go usprawnia.

Podsumowując, korzyści tłumaczeń symultanicznych to:

  •  szybkość, brak zastojów w przebiegu spotkania, jakie powodowałaby konieczność robienia pauz przez mówcę, by dać czas tłumaczowi na przekład fragmentu wypowiedzi,
  •  komfortowe warunki dla uczestników,
  •  brak zakłóceń, odbywanie się wykładu w czasie rzeczywistym.

Kiedy symultaniczne tłumaczenia okazują się najprzydatniejsze?

Synchroniczne translacje najczęściej stosowane są podczas formalnych spotkań z liczną publicznością władającą odmiennymi językami jak np. konferencje dyplomatyczne czy międzynarodowe zgromadzenia. Przekład taki sprawdza się też w trakcie nieoficjalnych eventów jak np. szkolenia, wykłady biznesowe itp.