Z racji faktu, że coraz więcej konferencji ma międzynarodowy charakter i odbywa się w różnych językach, niwelowanie barier językowych staje się fundamentem skutecznej komunikacji. Konferencje cechują się własnym rytmem oraz dotyczą zazwyczaj tematów szczegółowych, powiązanych ściśle z daną branżą. Już sama konieczność zapoznania się ze specyficzną terminologią w obu językach stanowi wysoki poziom trudności dla tłumacza. Nie ma tu miejsca na błędy czy tłumaczenie ad hoc, gdyż słownictwo branżowe ma sztywne ramy. Ich przekroczenie może skutkować całkowitym niezrozumieniem przekazu. Nie bez powodu tłumacz konferencyjny symultaniczny jest uznawany za trzeci najbardziej energochłonny zawód na świecie. Konieczność tłumaczenia nieprzerwanego toku wypowiedzi w czasie rzeczywistym stanowi ogromne obciążenie dla umysłu, dając jednocześnie bezcenną usługę dla uczestników konferencji. Tłumaczenia konferencji odbywają się najczęściej w dwóch wersjach – symultanicznej i konsekutywnej. Oba różnią się płynnością i stopniem interferencji z przebiegiem danego wydarzenia.

Na czym polega tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenia konferencji w wersji symultanicznej prowadzone są na bieżąco, bez konieczności przerywania wypowiedzi. Wymaga od organizatorów przygotowania lub zlecenia firmie zewnętrznej odpowiedniej infrastruktury. Tłumacz konferencyjny pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie, a uczestnicy są wyposażeni w bezprzewodowe słuchawki. Podczas tłumaczenia symultanicznego perfekcyjna znajomość języka obcego, jaką musi posiadać tłumacz konferencyjny, stanowi jedynie preludium do wykonywania tej pracy. Od każdego tłumacza konferencyjnego wymaga się merytorycznej wiedzy z wybranej dziedziny i posługiwania się branżową terminologią.

Zasada działania jest tu prosta: tłumacz konferencyjny musi natychmiast zrozumieć przekaz autora oraz przetłumaczyć go na drugi język, cały czas mając na uwadze dalszy tok wypowiedzi i ogólny kontekst. Dla uczestników konferencji takie rozwiązanie pozostaje zdecydowanie najlepsze, gdyż mogą oni w czasie rzeczywistym rozumieć mimikę i gestykulację mówiącego, reagując na poszczególne elementy przekazu. Tłumaczenie symultaniczne prowadzone jest przez doświadczonych tłumaczy, gdyż margines błędu praktycznie tu nie występuje.

Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne bezpośrednio ingeruje w tok wypowiedzi prelegenta, gdyż musi on robić przerwy po kilku zdaniach, aby tłumacz mógł je przełożyć na inny język. Tłumaczenie konferencji w wersji konsekutywnej ma zastosowanie w przypadku mniejszej objętości materiału do tłumaczenia. Jego zaletą jest fakt, że nie trzeba tu używać systemu technologicznego, a tłumacz może korzystać jedynie z dodatkowego mikrofonu i być obecny blisko osoby mówiącej. Tłumaczenie konferencyjne konsekutywne jest zatem dużo bardziej ekonomiczne, jednak powoduje przerwanie toku wypowiedzi. Podczas krótkich przemówień taka sytuacja nie wpływa znacząco na reakcję odbiorców. Jednak już po kilku minutach przekład konsekutywny staje się męczący zarówno dla prelegenta, jak i słuchaczy. Obecnie złotym standardem większości konferencji międzynarodowych staje się zatem tłumaczenie symultaniczne. W przekładzie symultanicznym przebieg spotkania nie zostaje w żaden sposób zmieniony, a sam tłumacz konferencyjny wypełnia swoją funkcję, pozostając niewidzialny dla uczestników.

Dlaczego tłumacz konferencyjny jest tak istotny dla wszelkiego rodzaju konferencji międzynarodowych?

Obecność tłumacza konferencyjnego jest niezastąpiona w większości konferencji odbywających się w dwóch lub więcej językach. Tłumaczenie symultaniczne wymaga przygotowania, zarówno w aspekcie sprzętowym, jak i poinformowania tłumacza o zagadnieniach merytorycznych. Jednak daje niezrównany poziom komfortu dla uczestników konferencji, którzy mają możliwość efektywnego zrozumienia całości przekazu.